A) da, deoarece semnul adiţional indică sfârşitul zonei unde oprirea este interzisă

B) nu, deoarece se află în zona de acţiune a indicatorului „Oprirea interzisă“

C) nu, deoarece indicatorul „Oprirea interzisă“ nu permite oprirea la o distanţă mai mică de 100 m de acesta.

 

Raspuns corect: B)