A) reduci viteza şi te apropii cât mai mult de acesta

B) opreşti şi aştepţi degajarea traficului

C) execuţi depăşirea acestuia

 

Raspuns corect: B)