A) indicatorul 1

B) indicatorul 2

C) niciunul

Raspuns corect: C)