A) Regulamentul nu precizează

B) Da

C) Nu

Raspuns corect: C)