A) pe direcţia indicată, în parcarea special amenajată

B) pe trotuar, perpendicular pe acesta

C) pe trotuar, în lungul acestuia.

Raspuns corect: A)